Na czym polega praca tymczasowa?

Na czym polega praca tymczasowa

Definicja pracy tymczasowej została określona w ustawie. Jest to praca podjęta w określonym terminie, a jej fundamentem jest umowa zawarta z pracodawcą lub agencją pracy tymczasowej. Jest to doskonała alternatywa dla osób uczących się lub studiujących oraz tych, którzy planują zmienić dotychczasową pracę. 

Co to jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa może być rozumiana jako sezonowa, okresowa czy doraźna. Często określa się nią również zadania, których wykonania nie da się określić konkretnym, ograniczonym terminem. Nie jest to więc taki stosunek pracy, jaki znamy ze standardowego rozumienia. Umowa z pracownikiem zawierana jest na określony czas. Często jest to również dokument podobny do umowy zlecenia, sugerujący czas pracy jako taki, który jest potrzebny do wykonania konkretnego zadania. Najczęściej jednostką zatrudniającą jest wówczas agencja pracy tymczasowej. 

W kontrakcie zawarte są informacje o powierzonych zadaniach oraz wiążących terminach. Dodatkowo są tam treści dotyczące koniecznych kwalifikacji, które powinien posiadać pracownik, aby wywiązać się z obowiązków. Jest ona wiążąca i sporządzana w formie pisemnej. 

Jak długo trwa praca tymczasowa?

Zgodnie z ustawową definicją pracy tymczasowej, nie może ona przekraczać 12 miesięcy u jednego pracodawcy w stosunku do następujących po sobie 36 miesięcy. W przypadku sytuacji, w której pracownik świadczy pracę ciągłą dla jednego pracodawcy przez 12 miesięcy, może być u niego zatrudniony maksymalnie przez 36 miesięcy w formie pracy tymczasowej. Następnie pracownik może zostać skierowany do tego samego pracodawcy po upływie kolejnych 36 miesięcy, chyba że ten zatrudni go bezpośrednio w swojej firmie. 

Warunki zatrudnienia powinny być dla pracowników tymczasowych nie gorsze niż dla pracowników stałych, zatrudnionych na umowy o pracę bezpośrednio w przedsiębiorstwie. Praca tymczasowa może przybrać również formę stażu lub praktyk zawodowych, które są szczególnie popularne wśród studentów oraz absolwentów szkół średnich. Są to zazwyczaj osoby, dla których jest to pierwsza lub dodatkowa praca w niepełnym wymiarze godzin. 

Jakie wady i zalety ma praca tymczasowa?

Ogromną zaletą pracy tymczasowej jest to, że nie wymaga ona specjalnych kwalifikacji czy ukończenia kursów. Grafik jest na tyle elastyczny, że pracownik sam może ustalić dni i godziny, w jakich może świadczyć pracę na rzecz zatrudniającego. Pozwala to na pogodzenie obowiązków z nauką, szczególnie w przypadku uczniów i studentów. Prawa pracownicze są tutaj takie same jak w przypadku stałej umowy o pracę. Mamy na myśli przede wszystkim urlopy, wynagrodzenie czy świadczenia socjalne. Krótki okres zatrudnienia pozwala na swobodne szukanie pracy docelowej bez przestojów finansowych. W razie wzmożonych potrzeb pracodawcy i nagłych zleceń pracownik tymczasowy może zarobić więcej, niż ten, który wykonuje regularną pracę na tym samym stanowisku. W AAS klienci często zatrudniają naszych kandydatów na stałe po 3-6 miesiącach – to okres sprawdzający dla każdej ze stron.

Czytaj także

Nie znalazłeś oferty dla siebie?

Wypełnij formularz. Skontaktujemy się z Tobą.